ควิโนโลน Quinolones - หาหมอ.com

By haamor.com
25/12/2016 1

รักษาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (Genitourinary infections), บำบัดรักษาการติด เชื้อของต่อมลูกหมาก (Prostatitis), รักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจ (Respiratory disease) , รักษาการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted diseases) , รักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร (Gastroenteritis), รักษาการติดเชื้อในบริเวณผิวหนัง และเนื้อเยื่ออ่อนตามร่างกาย (Skin and soft tissue infections)


การรักษาแคลเซี่ยมสำหรับผู้ป่วยโรคไต

By siamhealth.net
01/03/2017 1

โรคไตเรื้อรังจะเกิดภาวะแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ ฟอสฟอร์รัสในเลือดสูง วิตามินดี ในเลือดต่ำและมีพาราธัยรอยด์ฮอร์โมนในเลือดสูง


โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ Endocrine disease - หาหมอ.com

By haamor.com
05/08/2016 1

โรคของต่อมไร้ท่อ มักเป็นโรคเรื้อรัง และดังกล่าวแล้วว่า ฮอร์โมนมีส่วนสำคัญในการทำงานของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย ดังนั้นผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อ จึงมักมีปัญหาในด้านคุณภาพของชีวิต และมักจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ พยาบาลตลอดชีวิ


กล้ามเนื้ออักเสบ (Myositis) - หาหมอ.com

By haamor.com
28/11/2016 1

กล้ามเนื้ออักเสบ (Myositis) เป็นภาวะหรือกลุ่มโรคของกล้ามเนื้อลายที่เกิดจากเซลล์กล้าม เนื้อลายนั้นๆเกิดการอักเสบขึ้น (Inflammatory myopathy หรือ Inflammatory muscle disease) ทั่วไปมักเป็นการอักเสบเรื้อรัง แต่ก็พบเป็นการอักเสบเฉียบพลันได้ ทั้งนี้มีสาเหตุหลากหลายที่ทำ ให้เกิดกล้ามเนื้ออักเสบ โดยอาการสำคัญในระยะแรกคือกล้ามเนื้อที่อักเสบจะบวม ปวด อ่อนแรง ซึ่งถ้ามีอาการอยู่นานกล้ามเนื้อมัดนั้นจะลีบลงจนทำงานไม่ได้


โซลิโดรนิก แอซิด Zoledronic acid - หาหมอ.com

By haamor.com
02/11/2016 1

ยาโซลิโดรนิก แอซิดมีข้อบ่งใช้/สรรพคุณสำหรับการรักษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูงอันเนื่องมาจากเซลล์มะเร็ง, มะเร็งระยะแพร่กระจายไปที่กระดูกที่ก่อให้เกิดภาวะสลายตัวของกระดูกอันมีสาเหตุจากมะเร็ง, มะเร็งไขกระดูกชนิดมัลติเพิลมัยอืโลมา (Multiple myeloma), โรค Paget’s disease of bone ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพรุนของกระดูกเชิงกราน สันหลัง กระดูกต้นขา และกะโหลกศีรษะ, โรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือนและในผู้ชาย, ป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนจากยาสเตรียรอยด์ชนิดกลูโคคอร์ติคอยด์ (Glucocorticoid)


โรคเอดส์และเชื้อราในสมอง Cryptococcal Disease

By siamhealth.net
24/07/2016 1

เชื้อ Cryptococcus เป็นเชื้อราที่พบในดิน และมูลนก การติดเชื้อจะพบในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันลดลงเช่นผู้ป่วยโรคเอดส์ การใช้ยา steroid มะเร็ง เชื้อเมื่อเข้าสู่ร่างการจะไปอยู่ที่ปอด


โรคประจำตัว Underlying disease - หาหมอ.com

By haamor.com
14/11/2016 1

โรคประจำตัว ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมาย ถึง โรคที่ติดตัวอยู่เป็นประจำ รักษาไม่หายขาด ซึ่งคำในภาษาอังกฤษที่ผู้เขียนแปลเองว่า น่า จะตรงกับ คำว่า Underlying disease


คอพอก โรคคอพอก Goitre Thyroid - หาหมอ.com

By haamor.com
15/10/2016 1

การบริโภคไอโอดีนทั้งในปริมาณสูง หรือในปริมาณต่ำ ทั้งจากอาหารและจากการเสริมอาหารด้วยวิตามินเกลือแร่ สามารถก่อโรคต่างๆกับต่อมไทรอยด์ได้ทั้งนั้น ดังนั้นจึงไม่ควรซื้อเกลือไอโอดีนเสริมอาหารกินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อน


ยาดอมเพอริโดน Domperidone โมทิเลียม Motilium - หาหมอ.com

By haamor.com
07/08/2016 1

รักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน, ปรับสภาพการทำงานของช่องทางเดินอาหารในผู้ป่วยด้วยโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease), รักษาภาวะอาการไม่สบายท้องหลังรับประทานอาหาร เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นท้อง (อาหารไม่ย่อย)


โรคไตเสื่อม chronic kidney disease

By siamhealth.net
09/12/2016 1

โรคไตเรื้อรังหรือโรคไตเสื่อมหรือโรคไตวายเรื้อรังหมายถึงโรคไตที่สูยเสียเนื้อไตและการทำงานของไตลดลงทำให้เกิดอาการไตวาย เช่น บวม คลื่นไส้อาเจียน ซีด เหนื่อยง่าย


โรคหนังแข็ง scleroderma

By siamhealth.net
15/01/2017 2

โรคหนังแข็งหรือที่เรียกว่า scleroderma เชื่อว่าเกิดจากโรคแพ้ภูมิตัวเอง อาการของโรคหนังแข็งจะมีหนังแข็ง กลืนอาหารลำบาก มีผื่นขึ้น และอาจจะมีความดันโลหิตสูง การรักษาจะรักษาตามอาการ ไม่มีวิธีป้องกันโรคหนังแข็ง


โรคตา โรคทางตา Eye disease - หาหมอ.com

By haamor.com
23/01/2017 1

โดยทั่วไปโรคตาเป็นโรคที่ป้องกันและรักษาได้ ทั้งนี้ โรคที่รุนแรงมักเกิดจากการปล่อยโรคไว้เรื้อรังจนเนื้อเยื่อต่างๆของตาโดยเฉพาะจอตาเสียหายเกินกว่าจะฟื้นตัวได้ หรือเป็นโรคเกิดกับประสาทตา หรือโรคเนื้องอก หรือโรคมะเร็ง ของตา


บูเดโซไนด์ Budesonide - หาหมอ.com

By haamor.com
03/12/2016 1

ยาบูเดโซไนด์มีสรรพคุณดังนี้ รักษาอาการโรคหืด (Asthma), รักษาโรคโครห์น (Crohn’s disease), รักษาโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง (Ulcerative colitis), รักษาอาการจมูกอักเสบจากโรคภูมิแพ้หูคอจมูก การใช้ยานี้เป็นระยะเวลานานๆสามารถทำให้เกิดภาวะมวลกระดูกบางและทำให้เสี่ยงต่อภาวะกระดูกหักได้ง่าย ระยะเวลาการใช้ยานี้จึงควรเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น


ราบีพราโซล Rabeprazole - หาหมอ.com

By haamor.com
27/12/2016 1

ยาราบีพราโซลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก/แผลเปบติค (Gastric and duodenal ulcer, Peptic ulcer), ใช้เป็นยาป้องกันการเกิดแผลในลำ ไส้เล็ก (Duodenal ulcer prophylaxis), รักษาโรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease), ใช้เป็นยาร่วมรักษาการติดเชื้อ Helicobactor pylori (โรคติดเชื้อเอชไพโลไร) ในระ บบทางเดินอาหาร, รักษาภาวะ Zollinger-Ellison syndrome


โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ sexual tranmitted disease

By siamhealth.net
14/04/2017 1

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ sexual tranmitted disease เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ เช่นโรคหนองในแท้ หนองในเทียม แผลริมอ่อน


โรคของต่อมบาร์โธลิน Bartholin’s gland disease - หาหมอ.com

By haamor.com
25/04/2017 1

หากไม่รักษาโรคต่อมบาร์โธลินเป็นหนอง ก้อนหนองอาจแตกเองได้ หรือทำให้มีไข้สูง หนาวสั่น เจ็บปวด สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้