เพนโทบาร์บิทอล Pentobarbital - หาหมอ.com

By haamor.com
14/06/2018 1

ยาเพนโทบาร์บิทอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น ใช้เป็นยานอนหลับโดยใช้เพื่อให้นอนหลับในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ, ช่วยบำบัดอาการลมชักแบบฉุกเฉิน, ช่วยสงบประสาท/กล่อมประ สาทและทำให้หลับก่อนเข้ารับการผ่าตัด ระวังการใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานานด้วยสามารถทำให้เกิดการติดยาได้