โคลพิโดเกรล Clopidogrel พลาวิกซ์ Plavix - หาหมอ.com

By haamor.com
28/08/2016 1

โคลพิโดเกรลมีสรรพคุณดังนี้ ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด (Prophylaxis of thromboembolic disorders), รักษาภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome), รักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial fibrillation) ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคตับระยะรุนแรง ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยโรคแผลในกระเพาะอาหารที่อยู่ในระยะมีเลือดออก


โรคหัวใจ|เส้นเลือดหัวใจตีบ|การทำบอลลูน angiography

By siamhealth.net
19/12/2017 1

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือขาดเลือด หากเส้นเลือดตีบจะต้องใส่สายสวนหัวใจ coronary catherization เพื่อการวินิจฉัยว่าเส้นเลือดตีบที่ไหน และเพื่อการขยายหรือใส่ขดลวด,angioplasty,


โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ Coronary artery disease - หาหมอ.com

By haamor.com
29/08/2016 1

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจคือ การมีไขมันจับที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจที่เรียก ว่า พลาค (Plaque) จึงส่งผลให้ผนังหลอดเลือดแข็งหนา (ท่อเลือดแดงแข็ง) ช่องในหลอดเลือดจึงตีบแคบลง และเมื่อพลาคนี้ก่อให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดหรือผนังหลอดเลือดบาดเจ็บเสียหาย ร่างกายจะซ่อมแซมผนังส่วนเสียหายโดยการจับตัวเป็นก้อนของเกร็ดเลือดและเม็ดเลือดขาว จึงยิ่งส่งผลให้ช่องในหลอดเลือดตีบแคบลงอีก เลือดจึงหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลงจึงเกิดเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด


อีนอกซาพาริน Enoxaparin - หาหมอ.com

By haamor.com
06/10/2016 1

ยาอีนอกซาพารินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บำบัดรักษาและป้องกันอาการจากภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ (Treat & Prophylaxis deep vein thrombosis), รักษาอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial infarction), รักษาอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Angina pectoris), รักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome), ป้องกันภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำหลังการผ่าตัดช่องท้อง (Deep vein thrombosis prophylaxis after abdominal surgery), ป้องกันภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Deep vein


โคลพิโดเกรล Clopidogrel พลาวิกซ์ Plavix - หาหมอ.com

By haamor.com
04/07/2017 1

โคลพิโดเกรลมีสรรพคุณดังนี้ ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด (Prophylaxis of thromboembolic disorders), รักษาภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome), รักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial fibrillation) ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคตับระยะรุนแรง ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยโรคแผลในกระเพาะอาหารที่อยู่ในระยะมีเลือดออก


โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ Coronary artery disease - หาหมอ.com

By haamor.com
12/01/2017 1

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจคือ การมีไขมันจับที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจที่เรียก ว่า พลาค (Plaque) จึงส่งผลให้ผนังหลอดเลือดแข็งหนา (ท่อเลือดแดงแข็ง) ช่องในหลอดเลือดจึงตีบแคบลง และเมื่อพลาคนี้ก่อให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดหรือผนังหลอดเลือดบาดเจ็บเสียหาย ร่างกายจะซ่อมแซมผนังส่วนเสียหายโดยการจับตัวเป็นก้อนของเกร็ดเลือดและเม็ดเลือดขาว จึงยิ่งส่งผลให้ช่องในหลอดเลือดตีบแคบลงอีก เลือดจึงหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลงจึงเกิดเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด


โรคคาวาซากิ Kawasaki Disease - หาหมอ.com

By haamor.com
21/12/2017 1

โรคคาวาซากิ หรือ คะวะซะกิ (Kawasaki disease) พบได้บ่อยในเด็ก เคยมีชื่อเรียกที่บ่งบอกถึงอาการแสดงที่มีการโตของต่อมน้ำเหลืองและมีผื่นตามตัว คือ Mucocutaneous lymph node syn drome และมีการอักเสบของหลอดเลือด คือ Infantile polyarteritis nodosa เป็นโรคที่พบในเด็กทั่วโลก แต่พบมากในเด็กเอเชีย และที่ควรทราบ คือ 20-25% ของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรัก ษา จะมีความผิดปกติของหลอดเลือดแดงหัวใจ (Coronary arteries) คือมีการโป่งพองของหลอดเลือด (Aneurysm) ทั้งนี้โรคคาวาซากิทำให้เกิดความผิดปกติของหัวใจในเด็กของประ เทศ


โรคหัวใจ|เส้นเลือดหัวใจตีบ|การทำบอลลูน angiography

By siamhealth.net
06/08/2016 1

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือขาดเลือด หากเส้นเลือดตีบจะต้องใส่สายสวนหัวใจ coronary catherization เพื่อการวินิจฉัยว่าเส้นเลือดตีบที่ไหน และเพื่อการขยายหรือใส่ขดลวด,angioplasty,


โรคหัวใจ|เส้นเลือดหัวใจตีบ|การทำบอลลูน angiography

By siamhealth.net
01/11/2016 1

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือขาดเลือด หากเส้นเลือดตีบจะต้องใส่สายสวนหัวใจ coronary catherization เพื่อการวินิจฉัยว่าเส้นเลือดตีบที่ไหน และเพื่อการขยายหรือใส่ขดลวด,angioplasty,


โรคหัวใจ|เส้นเลือดหัวใจตีบ|การทำบอลลูน angiography

By siamhealth.net
05/01/2017 1

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือขาดเลือด หากเส้นเลือดตีบจะต้องใส่สายสวนหัวใจ coronary catherization เพื่อการวินิจฉัยว่าเส้นเลือดตีบที่ไหน และเพื่อการขยายหรือใส่ขดลวด,angioplasty,