ตำแหน่งที่ฉีดยาอินซูลิน

By siamhealth.net
13/02/2017 1

อินซูลิน insulin เป็นฮอร์โมนที่ตับอ่อนสร้างขึ้นมาเพื่อนำเอากลูโคส glucose เข้าเซลล์ การฉีดอินซูลินฉีดได้หลายตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งจะมีการดูดซึมยาที่ต่างกัน หากจะเปลี่ยนที่ฉีดต้องฉีดไปอย่างน้อยสองสัปดาห์


ความดันโลหิตสูงภาวะฉุกเฉิน

By siamhealth.net
08/02/2017 1

ภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคือความดันโลหิตสูงมาก


ยาต้านการแข็งตัวของเลือด warfarin

By siamhealth.net
01/10/2016 2

ยาต้านการแข็งตัวของเลือด warfarin เป็นยาที่รับประทานเพื่อป้องกันการ้กิดลิ่มเลือดในหัวใจและหลอดเลือด สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือด


โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ Gestational diabetes

By siamhealth.net
11/02/2017 1

เบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือระหว่างตั้งครรภ์ หมายถึงเป็นโรคเบาหวานในระหว่างการตั้งครรภ์ซึ่งจะผลเสียกับทารกและสตรีผู้ตั้งครรภ์


ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ Isosorbide dinitrate

By siamhealth.net
13/02/2017 1

ยารักษาโรคหัวใจ Isosorbide dinitrate เป็นยาที่ป้องกันอาการเจ็บหน้าอก angina pectoris จากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและภาวะหัวใจวาย congestive heart failure


การใช้ยาลดความดันโลหิต

By siamhealth.net
15/11/2016 1

ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม การเลือกใช้ยาจะขึ้นกับโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วย


โรคแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง

By siamhealth.net
25/11/2016 1

โรคแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูงได้แก่โรคแทรกซ้อนระบบไต หัวใจ ประสาท


โรคหัวใจและหลอดเลือด

By siamhealth.net
20/02/2017 1

โรคหัวใจหมายถึงโรคที่เกิดกับหัวใจ เช่น เส้นเลือดหัวใจตีบ โรคลิ้นหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ อาการของโรคหัวใจขึ้นกับโรคหัวใจ การรักษาโรคหัวใจขึ้นกับสาเหตุโรคหัวใจ


5 ข้อควรรู้ก่อนทาน “ทุเรียน” ทานไม่ระวังเสี่ยงเสียชีวิต

By health.sanook.com
30/03/2017 2

ก่อนลิ้มรสชาติหวานมันของทุเรียน ยังมีข้อควรระวังที่เราควรทราบก่อนทาน เพราะอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตได้


โรคความดันโลหิตสูง Hypertension

By siamhealth.net
01/07/2016 1

ภาวะความดันโลหิตสูง หรือโรคความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่ความดันโลหิตทั้งตัวบน systole หรือตัวล่าง diastole สูงทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็งหรือหลอดเลือดตีบ atherosclerosis หัวใจโต หัวใจวาย เส้นเลือดหัวใจตีบ ไตวาย


สุขภาพ >> บุหรี่ >>ผลเสียของการสูบบุหรี่

By siamhealth.net
26/01/2017 1

การสูบบุหรี่,บุหรี่,โรคหัวใจ,เส้นเลือดหัวใจตีบ,หัวใจวาย,โรคปอด,โรคถุงลมโป่งพอง


จุกลิ้นปี่ เจ็บกระเพาะ อาจไม่ใช่ โรคกระเพาะอาหาร

By health.kapook.com
05/05/2017 1

ปวดยอดอก เจ็บกระเพาะ อาจไม่ใช่ โรคกระเพาะอาหาร แต่ อาการ จุกลิ้นปี่ เจ็บ กระเพาะอาหาร อาจเป็น โรคหัวใจ หรือ โรคอื่นๆ ได้


นวดกดจุด แค่ 10 นาทีก็เสริมสร้างสุขภาพได้ - thairath.co.th

By thairath.co.th
03/08/2016 8

การนวดกดจุดบนศีรษะเพียงแค่ 10 นาที สามารถกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ (PNS) ได้จริง อ้างอิงจากงานวิจัยของ University of British Columbia...


โรคหัวใจ>>เส้นเลือดหัวใจตีบ>>การปฐมพยาบาล

By siamhealth.net
24/07/2016 1

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีอาการหัวใจวาย,myocardial infarction


โรคเส้นประสาทเหตุขาดสารอาหาร Nutritional neuropathy - หาหมอ.com

By haamor.com
18/08/2016 1

ผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนของโรคเส้นประสาทเหตุขาดสารอาหาร ถ้ารักษาไม่ทันเวลาอาจเสียชีวิต (ตาย) ได้ เนื่องจากการขาดสารอาหารนั้นจะส่งผลต่อการใช้พลังงานของเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย รวมทั้งยังส่งผลให้เกิดความผิดปกติของเกลือแร่และสารเคมีต่างๆในเลือด ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะต่างๆได้มาก เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด (โรคหัวใจ), ระบบประสาทอัตโนมัติ ที่ส่งผลต่อเนื่องทำให้เกิดความผิดปกติของการทำงานของหัวใจ เช่น หัวใจวาย ซึ่งทำให้เสียชีวิตได้


เนื้อสมองตายเหตุขาดเลือด Brain Infarction - หาหมอ.com

By haamor.com
19/01/2017 1

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุที่แก้ไขได้ ประกอบด้วย การเป็นโรคเรื้อรังต่างๆที่สำคัญ คือ โรค เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง ภาวะ/โรคอ้วน การสูบบุหรี่ และการไม่ออกกำลังกาย