โรคหลอดเลือดแดงขาตีบ

By siamhealth.net
03/11/2016 1

โรคหลอดเลือดแดงขาตีบทำให้เลือดไปเลี้ยงที่เท้าไม่พอจะมีอาการเจ็บเท้าเวลาเดิน


การป้องกันโรคหัวใจ

By siamhealth.net
18/10/2016 1

การป้องกันโรคหัวใจคือการค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ และพยายามลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ


โรคหัวใจ>>เส้นเลือดหัวใจตีบ>>การปฐมพยาบาล

By siamhealth.net
24/07/2016 1

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีอาการหัวใจวาย,myocardial infarction


โรคหัวใจ|เส้นเลือดหัวใจตีบ|การทำบอลลูน angiography

By siamhealth.net
06/08/2016 1

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือขาดเลือด หากเส้นเลือดตีบจะต้องใส่สายสวนหัวใจ coronary catherization เพื่อการวินิจฉัยว่าเส้นเลือดตีบที่ไหน และเพื่อการขยายหรือใส่ขดลวด,angioplasty,


อาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

By siamhealth.net
12/07/2016 2

อาการโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย จะมีอาการเจ็บ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก บางท่านจะมีอาการเป็นลม เหงื่อออก อาการเจ็บหน้าอกจะร้าวไปที่แขนซ้าย หรือคอ เจ็บขณะพัก เจ็บนาน อมยาแล้วไม่หายเจ็บ


โรคหัวใจ|เส้นเลือดหัวใจตีบ|การทำบอลลูน angiography

By siamhealth.net
01/11/2016 1

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือขาดเลือด หากเส้นเลือดตีบจะต้องใส่สายสวนหัวใจ coronary catherization เพื่อการวินิจฉัยว่าเส้นเลือดตีบที่ไหน และเพื่อการขยายหรือใส่ขดลวด,angioplasty,


การป้องกันโรคความดันโลหิต

By siamhealth.net
05/11/2016 1

การป้องกันความดันโลหิตสูงทำได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง การรักษาโรคความดันหิตสูงโดยไม่ต้องใช้ยาทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดน้ำหนัก งดอาหารเค็ม ออกกำลังกาย


การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

By siamhealth.net
12/10/2016 1

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แก่การควบคุมน้ำหนัก การออกกำลังกาย การลดอาหารเค็ม การงดบุหรี่ การรับประทานผักและผลไม้


การวินิจฉัยหัวใจวาย

By siamhealth.net
14/12/2016 1

การวินิจฉัยโรคหัวใจวายจะต้องตรวจพบหัวใจโต หัวใจวายจะทำให้เกิดการบวมของเท้า น้ำท่วมปอด


สาเหตุของความดันโลหิตสูง

By siamhealth.net
11/08/2016 1

สาเหตุโรคความดันโลหิตสูงมีทั้งชนิดที่ทราบสาเหตุ และไม่ทราบสาเหตุ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมักจะเป็นชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ มักจะเป็นในผู้ป่วยที่อายุสูงส่วนผู้ที่ทราบสาเหตุเรียก secondary hypertension เช่นโรคไต ต่อมหมวกไต


กลไกการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

By siamhealth.net
10/11/2016 1

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ และเกิดจากลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดหัวใจ


คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

By siamhealth.net
23/08/2016 3

ผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,myocardial infarction


โรคความดันโลหิตสูง Hypertension

By siamhealth.net
16/08/2016 1

ภาวะความดันโลหิตสูง หรือโรคความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่ความดันโลหิตทั้งตัวบน systole หรือตัวล่าง diastole สูงทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็งหรือหลอดเลือดตีบ atherosclerosis หัวใจโต หัวใจวาย เส้นเลือดหัวใจตีบ ไตวาย


กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

By siamhealth.net
22/11/2016 1

โรคความดันหิตสูงทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งจะมีอาการเจ็บหน้าอก หรือเหนื่อยง่ายเป็นอาการเตือนก่อนเกิดโรค ส่วนโรคสมองขาดเลือดจะมีอาการเตือนคือออ่นแรงแล้วอาการหายใน 1 วัน


ยาต้านการแข็งตัวของเลือด warfarin

By siamhealth.net
07/11/2016 2

ยาต้านการแข็งตัวของเลือด warfarin เป็นยาที่รับประทานเพื่อป้องกันการ้กิดลิ่มเลือดในหัวใจและหลอดเลือด สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือด


การใช้ยาลดความดันโลหิต

By siamhealth.net
09/09/2016 2

ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม การเลือกใช้ยาจะขึ้นกับโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วย