โรคหลอดเลือดแดงขาตีบ

By siamhealth.net
03/11/2016 2

โรคหลอดเลือดแดงขาตีบทำให้เลือดไปเลี้ยงที่เท้าไม่พอจะมีอาการเจ็บเท้าเวลาเดิน


‘ขวัญแก้ว วัชโรทัย’ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว เส้นเลือดหัวใจตีบ สิริอายุ 89 ปี - thairath.co.th

By thairath.co.th
29/01/2017 19

คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราช เผย “ขวัญแก้ว วัชโรทัย” รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว เมื่อเวลา 04.48 น. ของวันนี้ (28 ม.ค.) ด้วยภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน สิริอายุ 89 ปี


ยาละลายลิ่มเลือด

By siamhealth.net
28/02/2017 2

การออกกำลังสำหรับผู้ที่มีโรคหัวใจขาดเลือดต้องเลือกวิธีการออกกำลัง ระยะเวลาที่ออกกำลัง และต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่าน


การป้องกันโรคหัวใจ

By siamhealth.net
18/10/2016 1

การป้องกันโรคหัวใจคือการค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ และพยายามลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ


โรคหัวใจ>>เส้นเลือดหัวใจตีบ>>การปฐมพยาบาล

By siamhealth.net
24/07/2016 1

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีอาการหัวใจวาย,myocardial infarction


โรคหัวใจ|เส้นเลือดหัวใจตีบ|การทำบอลลูน angiography

By siamhealth.net
06/08/2016 1

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือขาดเลือด หากเส้นเลือดตีบจะต้องใส่สายสวนหัวใจ coronary catherization เพื่อการวินิจฉัยว่าเส้นเลือดตีบที่ไหน และเพื่อการขยายหรือใส่ขดลวด,angioplasty,


อาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

By siamhealth.net
12/07/2016 2

อาการโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย จะมีอาการเจ็บ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก บางท่านจะมีอาการเป็นลม เหงื่อออก อาการเจ็บหน้าอกจะร้าวไปที่แขนซ้าย หรือคอ เจ็บขณะพัก เจ็บนาน อมยาแล้วไม่หายเจ็บ


โรคหัวใจ|เส้นเลือดหัวใจตีบ|การทำบอลลูน angiography

By siamhealth.net
01/11/2016 1

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือขาดเลือด หากเส้นเลือดตีบจะต้องใส่สายสวนหัวใจ coronary catherization เพื่อการวินิจฉัยว่าเส้นเลือดตีบที่ไหน และเพื่อการขยายหรือใส่ขดลวด,angioplasty,


ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

By siamhealth.net
05/02/2017 1

ปัจจัยเสี่ยงผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ จะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด


การป้องกันโรคความดันโลหิต

By siamhealth.net
05/11/2016 1

การป้องกันความดันโลหิตสูงทำได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง การรักษาโรคความดันหิตสูงโดยไม่ต้องใช้ยาทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดน้ำหนัก งดอาหารเค็ม ออกกำลังกาย


การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

By siamhealth.net
12/10/2016 1

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แก่การควบคุมน้ำหนัก การออกกำลังกาย การลดอาหารเค็ม การงดบุหรี่ การรับประทานผักและผลไม้


การวินิจฉัยหัวใจวาย

By siamhealth.net
14/12/2016 1

การวินิจฉัยโรคหัวใจวายจะต้องตรวจพบหัวใจโต หัวใจวายจะทำให้เกิดการบวมของเท้า น้ำท่วมปอด


สาเหตุของความดันโลหิตสูง

By siamhealth.net
11/08/2016 1

สาเหตุโรคความดันโลหิตสูงมีทั้งชนิดที่ทราบสาเหตุ และไม่ทราบสาเหตุ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมักจะเป็นชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ มักจะเป็นในผู้ป่วยที่อายุสูงส่วนผู้ที่ทราบสาเหตุเรียก secondary hypertension เช่นโรคไต ต่อมหมวกไต


กลไกการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

By siamhealth.net
10/11/2016 1

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ และเกิดจากลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดหัวใจ


คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

By siamhealth.net
23/08/2016 3

ผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,myocardial infarction


โรคความดันโลหิตสูง Hypertension

By siamhealth.net
16/08/2016 1

ภาวะความดันโลหิตสูง หรือโรคความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่ความดันโลหิตทั้งตัวบน systole หรือตัวล่าง diastole สูงทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็งหรือหลอดเลือดตีบ atherosclerosis หัวใจโต หัวใจวาย เส้นเลือดหัวใจตีบ ไตวาย