ผู้บังคับบัญชาเล่า วันที่จ่าแซมจากไป รอจนถึงตี 1ไม่กลับมา

By thairath.co.th
11/07/2018 25

นาวาเอกอนันต์ สุราวรรณ ผบ.กรมรบพิเศษ1ฯ เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวปิดศูนย์

อ่านต่อ

3