ยาแอมโลดิปีน Amlodipine - หาหมอ.com

By haamor.com
14/06/2018 2

ยาแอมโลดิปีน (Amlodipine) เป็นยาลดความดันโลหิตที่มีใช้อย่างแพร่หลาย โดยยานี้จัดอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า Calcium Channel Blocker ทางการแพทย์ยังนำยาแอมโลดิปีน มาใช้รักษาอาการเจ็บหน้าอก เนื่องจากเลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ หรือที่เรียกว่า Angina pectoris (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง โรคหลอดเลือดหัวใจ)

อ่านต่อ

1