อดีตวิศวกรเตรียมส่งคืนซากสัตว์ป่า คุณตาสะสม 30 ปี มอบเป็นสมบัติแผ่นดิน

By news.sanook.com
13/02/2018 12

อดีตวิศวกรเตรียมส่งคืนซากสัตว์ป่า ที่คุณตาสะสมมากว่า 30 ปี มอบเป็นสมบัติแผ่นดิน หวังหยุดค่านิยมผิดๆ

อ่านต่อ

3