กรุงไทยนำร่องที่ ก.คลัง ให้บริการ QR Code จ่ายค่าอาหาร-เครื่องดื่ม - thairath.co.th

By thairath.co.th
03/10/2017 1

ธนาคารกรุงไทย นำร่องให้บริการ QR Code บนแอพพลิเคชั่น KTB netbank ชำระค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ร้านค้าภายใน กระทรวงการคลัง ตามนโยบายคลัง 4.0 ...

อ่านต่อ

3