ไฟไหม้ศาลาว่าการ กทม.

By komchadluek.net
14/03/2017 4

ไฟไหม้ศาลาว่าการ กทม. ต้นเพลิงห้องศูนย์ข้อมูลชั้น 4 ควบคุมเพลิงได้แล้ว

อ่านต่อ

3