ปลัดอำเภอ "เขียนใบลาออก" เชื่อได้ชดใช้เวรกรรมกรมฯ หมดแล้ว - งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

By thailocalmeet.com
12/01/2017 29

ปลัดอำเภอ เขียนใบลาออก เหลืออายุราชการ4ปี ไม่เห็นความก้าวหน้าใดเพิ่ม เชื่อได้ชดใช้เวรกรรมกรมหมดแล้ว

อ่านต่อ

3