การคำนวนความเสี่ยงโรคหัวใจ

By siamhealth.net
12/01/2017 1

เป็นการคำนวนความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบโดยอาสัยโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือด ประวัติครอบครัว การสูบบุหรี่

อ่านต่อ

3