'ผู้ประกันตน' เฮ สปส.เพิ่ม 12 สิทธิ - thairath.co.th

By thairath.co.th
12/01/2017 24

กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านบริการทางการแพทย์ให้ผู้ประกันตนถึง 12 รายการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับกลไกประชารัฐในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ...

อ่านต่อ

3