แผลฟกช้ำ Contusion Bruise - หาหมอ.com

By haamor.com
12/01/2017 1

แผลฟกช้ำ คือ แผลปิด เกิดจากการกระแทก ส่งผลให้เนื้อเยื่อเกิดการบวม และอาจมีเลือดออก เห็นเป็นจ้ำห้อเลือด (Bruise) หรือมีก้อนเลือดแข็งอยู่ตรงตำแหน่งที่บวม เรียกว่า ก้อนเลือดขัง (Hematoma)

อ่านต่อ

3