สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ รพ.ศิริราช ท่ามกลางพสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จ - thairath.co.th

By thairath.co.th
13/10/2016 30

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ถึงโรงพยาบาลศิริราช ขณะที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่ายังเฝ้าติดตามพระอาการประชวรในหลวงอย่างใกล้ชิด

อ่านต่อ

3