ลูกจ้าง รสก.19 แสนคน เฮ. ครม.ขึ้นเงินเดือน พร้อมย้อนหลัง 2 ปี

By money.sanook.com
04/10/2016 20

ครม.อนุมัติปรับชึ้นค่าจ้าง เงินเดือน ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 43,890 บาททั้ง 64 แห่ง รวม 1.9 แสนคน ย้อนหลัง 1 ธ.ค. 57 นายกอบศักดิ์ ภูตร…

อ่านต่อ

3