'เนติวิทย์' ถามกลับอาจารย์จุฬาฯ สอนคนได้อย่างไร ทั้งที่เต็มไปด้วยอคติ - VoiceTV

By news.voicetv.co.th
14/06/2016 23

'เนติวิทย์' โพสต์FB ระบุถึงกรณีอาจารย์จุฬาฯ พาดพิง พร้อมถามกลับ 'จะสอนคนเป็นครูได้ยังไง ขณะที่ในตัวเต็มไปด้วยอคติขั้นมืดบอด

อ่านต่อ

3