ต่อมทอนซิล (Tonsil) ตัดทิ้งดีหรือไม่

By rakluke.com
11/03/2016 21

ต่อมทอนซิลนั้นมีประโยชน์ มีหน้าที่อย่างไรบ้างและถ้าเกิดจำเป็นที่จะต้องรักษาโดยการตัดทิ้ง จะมีผลเสียหรือจะมีผลร้ายต่อร่างกายของเราบ้างหรือไม่

อ่านต่อ

3