หนังสั้น 'เจ็บนิดเดียว.. เดี๋ยวก็เช้า (This shall.. too pass)