ผู้สร้าง #IoT ฟังทางนี้ #AIS เปิดแพลตฟอร์ม AIS Playground ให้สร้างนวัตกรรม IoT ได้ง่ายขึ้น