พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม เวลา 08.55 น. (16 ต.ค. 59)