ร้อยป่า บทที่ 20 ไม่ว่าอะไร มันหนักเกินไปทั้งนั้น - สองยาม