หากโลกนี้ไม่มีความรัก (Everyday Occurrence) - Single