ต้า Paradox, โอม COCKTAIL, แอร์ The Mousses - Single