ว่าแล้ว...พรื่อ -บ่าว พาราฮัท (Official Lyric Audio)