ยู-ลีค รอบคัดเลือก ศรีปทุม - อัญสัมชัญ จุฬา - ธรรมศาสตร์