หนังสั้นๆ มุมมองที่แตกต่าง (Different perspective)

2017-04-09

‎"some people think to my job is can't trust.To thinking we danger and be careful .But in my think ...... is not most think" "คนหลายคน มองอาชีพของผมเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ ต้องระมัดระวังเพราะคิดว่าพวกผมเปนตัวอันตราย แต่ในความคิดของผม....มันไม่ใช่"