อายุน้อยร้อยล้าน ตอนที่ 1/3

อายุน้อยร้อยล้าน ตอนที่ 2/3

อายุน้อยร้อยล้าน ตอนที่ 3/3

2016-08-21

วันนี้ มาพบกับพวกเขาทั้ง 3 คน ที่จะมาบอกเรื่องราวดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในงาน สัมมนา Young Self Made Millionaire ตอน “แกะรอย 100 ล้าน” สัมมนาใหญ่แห่งปีที่ให้ทั้งความรู้ แรงบันดาลใจ