บริษัท ไฟน์เดอร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
583/208 ซอยประชาสันติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559196044
Email: webmaster@thaisarn.net