คลิป ยอดนิยม

2NE1 - '안녕 (GOODBYE)' M/V

2017-01-20 3,558,677