การทรมาน

By thaisarn.net
02/11/2016 1,574

ครั้งหนึ่งหลวงพ่อชาสอนว่า

“ถ้ามันคิดอะไรยุ่งขึ้นมาก็ให้เข้าใจว่า ความที่ไม่ยุ่งก็อยู่ตรงนั้นแหละ มันสกปรกตรงนี้ที่สะอาดก็ตรงนี้ ไม่ใช่ที่อื่น ล้างสกปรกออกก็จะสะอาดเท่านั้นเอง ธรรมของพระพุทธเจ้าของเรามันตรงอยู่อย่างนั้น อนิจจัง เป็นของไม่เที่ยวแท้ บทเดียวเท่านั้นแหละ เห็นพระพุทธเจ้าแล้ว ใครเห็นอนิจจังอย่างแท้จริงก็เห็นพระพุทธเจ้า ให้นั่งใกล้ๆท่านทุกทีๆ เดี๋ยวก็เจอท่านหรอก “

แต่โดยปกติปุถุชนเราจะไม่ชอบดูความทุกข์ ไม่ยอมพิจารณา รู้สึกแต่ว่าตัวเองเป็นทุกข์แต่ไม่พยายามทำความรู้จักทุกข์ จะใช้วิธีหนีหรือกลบเกลื่อนความทุกข์เสียมากกว่า

การหนีหรือกลบเกลื่อนความทุกข์สำหรับชีวิตฆราวาสมีไม่มากนัก โดยปกติก็ไม่พ้นเรื่องอาหาร การพูดคุยและการนอนหลับ

ซึ่งทั้งนี้เป็นวิธีการอย่างหยาบ เพราะฉะนั้นหลวงพ่อชาจึงให้คติธรรมเตือนใจลูกศิษย์เสมอว่า

“กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย คือนักปฏิบัติ
กินมาก นอนมาก พูดมาก คือคนโง่”

วิธีฝึกเพื่อขัดเกลากิเลสที่หลวงพ่อใช้เป็นประจำวิธีหนึ่งก็คือการทรมาน การทรมานในความหมายของพระวัดป่า หมายถึงการที่ครูบาอาจารย์วางข้อวัตรปฏิบัติให้ขัดกับความอยากของลูกศิษย์ เช่น ให้อยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบ ให้พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบ หรือไม่ให้สิ่งที่อยากได้ เป็นต้น

เป็นวิธีตรงไปตรงมาที่เปิดเผยกิเลสของลูกศิษย์ ให้เจ้าตัวเผชิญหน้ากับความทุกข์ และให้เห็นประจักษ์ว่า ความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากหรือความยึดติดของตัวเอง

นอกจากนั้นก็เป็นการฝึกให้ลูกศิษย์มีความอดทน ทำสิ่งที่ไม่เคยทำหรือคิดว่าจะทำไม่ได้ ให้อยู่กับความอยาก จนกระทั่งหมดอยากและจิตยอม เห็นตัณหาความอยากตามหลักไตรลักษณ์ ถ้าเอาชนะได้ครั้งเดียว ก็จะไม่เชื่อกิเลสอีกเหมือนแต่ก่อน เป็นการดัดนิสัยเก่า

การทรมานนี้ก็เพื่อให้พระไม่ประมาท มีความระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา

การฝึกหัดขัดเกลาด้วยวิธีทรมานนี้ หลวงพ่อชาเคยพูดเหมือนจะให้กำลังใจว่า

“ทรมานกิเลสนะไม่ใช่ทรมานคน”

จากอุปลมณีหน้าที่ ๒๘๑
ภาพงานกฐินปี 2558 โดยคุณ Sarawut Klinkla

บทความที่น่าสนใจ18 ขั้นตอนบรรลุธรรม !!

By thaisarn.net
23/03/2016 1,135

คัดลอกจากหนังสือ"ตามรอยอริยเจ้าเข้านิพพาน"