เมื่อมนุษย์ตายไปแล้ว มีทางไป ๗ ทาง

By thaisarn.net
29/09/2016 837

อ่านแล้วชอบ เพราะสั้นกระชับดี จึงขอแชร์มา

ใครช่างสรุปหนอ... ขออนุโมทนาบุญด้วยจริงๆ ...

เมื่อมนุษย์ตายไปแล้ว มีทางไป ๗ ทาง คือ
ทางที่ ๑. ไปพระนิพพาน ด้วยกำลังของ วิปัสสนาฌาน!
ทางที่ ๒. ไปชั้นพรหม ด้วยกำลังของ สมถภาวนา!
ทางที่ ๓. ไปสวรรค์ ด้วยกำลังของ หิริโอตตัปปะ คือ เกรงกลัว ละอายต่อบาป!
ทางที่ ๔. กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ด้วยกำลังของ ศีล ๕
ทางที่ ๕. ไปเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน ด้วยกำลังของ ความหลง!
ทางที่ ๖. ไปเป็นเปรต อสูรกาย ด้วยกำลังของ โลภะ คือความโลภ!
ทางที่ ๗. ไปเกิดเป็นสัตว์นรก ด้วยกำลังของ โทสะ คือความโกรธ!
------------
- เงินทอง ส่งถึง
โรงพยาบาล
ลูกหลาน ส่งถึง หลุมศพ
บุญกุศล ส่งถึง ภพหน้า
ภาวนา ส่งถึง นิพพาน
-------------
..อยากทำบุญ แต่ไม่มีเวลาไปวัด ..ไม่มีเวลาไปทำบุญ แต่ยังมี เวลาหายใจอยู่ ..ก็ใช้ลมหายใจนั้น ให้เป็นประโยชน์ สิ! ..แค่ทำใจ ให้สงบ หายใจเข้า ก็ภาวนา ว่า "พุท" หายใจออก ก็ภาวนา ว่า "โธ" แค่นี้ ก็ได้บุญ มหาศาลแล้ว!
--------------
พระพุทธเจ้า ไม่ได้สอนให้เรา มีความสุข ..แต่พระองค์ สอนให้เรา รู้จักทุกข์ เรียนรู้ทุกข์และ เข้าใจในทุกข์นั้น หาเหตุแห่งทุกข์ ..แล้วกลับไปแก้ที่ต้นเหตุ ที่ทำให้เกิด ทุกข์!
--------------
..กาย กับ ใจ อยู่ที่ไหน ที่นั่นแหละเป็นที่ ปฎิบัติบูชา ..ภาวนาอยู่ที่บ้าน อยู่ที่วัด อยู่ที่ ทำงาน อยู่โรงพยาบาล อยู่ที่ไหนๆ ก็ภาวนาได้หมดทุกที่ ..บวช หรือ ไม่บวช ก็ภาวนาได้!
------------
อ่านแล้ว นำไปคิด นำไปใช้ เมื่อใช้แล้ว ปฎิบัติแล้วจะ เข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้ว จะรู้แจ้งเห็นจริงในภัย ของการเกิดว่า เป็นทุกข์ แสนทรมาน และน่ากลัว!

...ธรรมมะดีดีกับวันดีดี

บทความที่น่าสนใจ