ระบบการศึกษาที่ไม่เคยแบ่งแยกความแตกต่างของเด็กแต่ละคน

By thaisarn.net
28/09/2016 497

เราทุกคนต่างเคยเป็นเหยื่อของระบบการศึกษาด้วยกันทั้งนั้น ระบบการศึกษาที่ไม่เคยแบ่งแยกความแตกต่างของเด็กแต่ละคน

บทความที่น่าสนใจ