ดาวน์โหลดฟรี/รับฟังออนไลน์ งานเขียนหลวงพ่อปราโมชย์ ปาโมชโช

By thaisarn.net
28/09/2016 581

ดาวน์โหลดฟรี/รับฟังออนไลน์
งานเขียนหลวงพ่อปราโมชย์ ปาโมชโช

วิถีแห่งความรู้แจ้ง ▶ http://bit.ly/1rEK9cb
• หนังสือที่ควรอ่านเป็นเล่มแรก เพื่อปูความเข้าใจในการดูจิต ดูกาย ตามแนวทางของหลวงพ่อปราโมทย์

ทางเอก ▶ http://bit.ly/24CeWbx
• หลักปฏิบัติที่เรียบง่าย ลัดสั้นและถูกต้อง

ประทีปส่องธรรม ▶ http://bit.ly/1q6EDxT
• คำตอบของคำถาม สำหรับการปฏิบัติแนวดูจิต

วิมุตติมรรค ▶ http://bit.ly/1SXAu7y
• ศีลสิกขา,จิตสิกขา,ปัญญาสิกขา นำไปสู่ความรู้แจ้งอริยสัจ อันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา

แก่นธรรมคำสอนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ▶ http://bit.ly/28QvVyn
• คำสอนของหลวงปู่ดูลย์ และการดูจิตที่ผิดพลาด

ดูจิตปีแรก ▶ http://bit.ly/29WfPRg
• งานเขียนของหลวงพ่อปราโมทย์ฯ สมัยยังครองเพศฆราวาส วิธีการดูจิตคืออะไรและปฏิบัติอย่างไร

บทความที่น่าสนใจ