ลองมาดูคนญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นมีต้นแบบ สร้างคน สร้างชาติกันอย่างไร ?

By thaisarn.net
27/09/2016 571

เขาถึงเป็นที่หนึ่งในเอเซีย และเป็นผู้นำระดับโลก

▶ฝึกสอนเด็ก(เนอสเซอรี่) ก่อนจะเข้าอนุบาล
https://youtu.be/O7lrKJ_xysU

▶ฝึกสอนเด็กในระดับอนุบาล อัจฉริยะ
https://youtu.be/sIhE4zNqx0c

▶ฝึกสอนเด็กระดับมัธยม ค้นหาตนเอง
https://youtu.be/7dvffjz3Wuw

▶ฝึกสอนเด็กระดับมัธยมปลาย เรียนรู้สู่อนาคต
https://youtu.be/NHMfa7V_lTg

▶ฝึกสอนคนให้เป็นหัวใจเพชร (1)
https://youtu.be/hpyh7HF3eog

▶ฝึกสอนคนให้เป็นหัวใจเพชร (2)
https://youtu.be/Clf7_0qesc4

▶โรงเรียนสร้างคนให้เป็นสุดยอดผู้นำ
https://youtu.be/cgwhAu1EAMY

▶มหาวิทยาลัยสอนคนให้พร้อมเป็นผู้ใหญ่
https://youtu.be/Zl0yt5zxQ6M

▶ครูคือต้นแบบ สร้างคนสร้างชาติ
https://youtu.be/YoPp7A-rSR4

▶ครอบครัว คือ รากฐานสร้างคนสร้างชาติ
https://youtu.be/pyPMpOH4jp4

▶นี่แหละมืออาชีพ
https://youtu.be/d3PlQMNwrMk

▶นักธุรกิจของวันพรุ่งนี้
https://youtu.be/3HSrcNHfLYE

▶นักธุรกิจพันล้าน ใช้ชีวิตกับความสุขแบบไหน
https://youtu.be/Rt4IJg141RY

▶สร้างคนพร้อม สร้างเมืองพร้อม
https://youtu.be/_MnSV7e1slo

▶สร้างเมืองปลอดภัย
https://youtu.be/5bwEBFK0ebE

▶สร้างเมืองสะอาด (1)
https://youtu.be/5bwEBFK0ebE

▶สร้างเมืองสะอาด (2)
https://youtu.be/1_Be3adzWwI

บทความที่น่าสนใจ