...ชีวิตที่อยู่เพื่อเงิน คุณจะต้องทุกข์มาก

By thaisarn.net
29/08/2016 763

...ชีวิตที่อยู่เพื่อเงิน
คุณจะต้องทุกข์มาก

..ชีวิตที่อยู่เพื่อลูก
คุณจะต้องเหนื่อยมาก

..ชีวิตที่อยู่เพื่อความรัก
คุณจะต้องเจ็บปวดมาก

..ชีวิตที่ต้องเปรียบเทียบแข่งขัน
คุณจะรู้สึกยิ่งต้อยต่ำ

..ชีวิตที่อยู่ด้วยความดี
คุณจะอยู่อย่างไม่เห็นแก่ตัว

..ชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันขณะ
คุณจะอยู่อย่างโปร่งเบาสบาย

..ชีวิตที่อยู่อย่างใจกว้างให้อภัย
คุณจะอยู่อย่างมีความสุข

..ชีวิตที่อยู่ด้วยความเมตตา
คุณจะอยู่อย่างเบิกบานแจ่มใส

..ชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง
คุณจะอยู่อย่างคนมั่งมีร่ำรวย...

ขอขอบคุณที่มา : Lek Saowaros

บทความที่น่าสนใจ

รูปภาพจริงที่สวยงามมาก เหมือนอยู่ในสวรรค์

By thaisarn.net
18/02/2016 2,196

รูปภาพจริงที่สวยงามมาก เหมือนอยู่ในสวรรค์