พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

By thaisarn.net
14/06/2016 783

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) 


หนังสือ พุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย)
อ่านแล้วจะเข้าใจไปถึงแก่นคำสอนในทางพระพุทธศาสนา


ความรู้สำคัญหลายๆ เรื่อง
เป็นหนังสือเล่มที่สำคัญมากๆ ในทางพระพุทธศาสนา


ดาวโหลดอ่านดูตรงนี้เลยค่ะ  อมยิ้ม36
https://drive.google.com/open?id=0B5Exde_87stWOGRBUVBlNWlxSzA

บทความที่น่าสนใจ