บทความสั้นๆ ง่ายๆ แต่อ่านแล้ว ได้ข้อคิดดีๆ

By thaisarn.net
23/05/2016 665

• คุณเลือกไม่ได้
ที่จะต้องพบกับคนเลว
แต่เลือกได้ที่จะไม่เลวตาม

คนเห็นแก่ตัว
มักฝากความเจ็บใจไว้กับคุณ
แต่คุณเลือกได้ว่าจะเก็บไว้
หรือปล่อยไป

คนไม่ดี
กระตุ้นความคิดไม่ดีขึ้นในหัวคุณ
มีแต่คุณ..ที่ตัดสินใจคิดดีเอง
หรือคิดไม่ดีตาม
เพื่อเพิ่มคนไม่ดีขึ้นอีกราย

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

• เรื่องร้าย อาจพาคุณไปหาคนดี
เรื่องดี อาจพาคุณไปหาคนร้าย

แต่เรื่องจะลงเอย
เป็นร้ายหรือดี
ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณ
เป็นคนดีหรือร้าย

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

• คนที่มองสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
เป็นแบบฝึกหัด
คือคนที่กำลังขึ้นที่สูง

ถ้าไม่ใช่ความก้าวหน้าทางโลก
ก็เป็นความคืบหน้าทางธรรม

บทความ | #ดังตฤณ

บทความที่น่าสนใจ

รูปภาพจริงที่สวยงามมาก เหมือนอยู่ในสวรรค์

By thaisarn.net
18/02/2016 2,196

รูปภาพจริงที่สวยงามมาก เหมือนอยู่ในสวรรค์