คู่มือบ้านใจดี บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน

By thaisarn.net
17/05/2016 564

คู่มือบ้านใจดี บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน

ถึง เวลาที่ทุกคนทุกองค์กรทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจะต้องมาช่วยกันทำ อารยสถาปัตย์ ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อทำให้ทุกตึกทุกอาคาร ทุกแหล่งท่องเที่ยว และในทุกสถานที่สาธารณะที่มีคนจำนวนมากเข้าไปใช้ประโยชน์ จะต้องมีความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียมด้วยการออกแบบที่เป็น อายสถาปัตย์ ซึ่งจะช่วยทำให้บ้านเมืองของเราเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลโดยแท้ จริง

 

https://drive.google.com/file/d/0B2G8UtSKtEO4ZC14N25fS2NsUTQ/view?usp=sharing

ผู้จัดทำ: 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

บทความที่น่าสนใจ