กิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจ จงรีบเร่งปฏิบัติธรรม

By thaisarn.net
27/02/2016 582

กิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจ ส่วนเครื่องส่งเสริมและกดถ่วงกิเลสและธรรมนั้น มีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอก

กิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจ 
ส่วนเครื่องส่งเสริมและกดถ่วงกิเลสและธรรมนั้น
มีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอก

ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้หลบหลีกปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวน กวนใจ 
อันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพอง มี รูป เสียง เป็นต้น
และสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัด
เพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆ ด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้น 
อันเป็นการย่นวัฏฏะภายในใจให้สั้นเข้า จงรีบเร่งปฏิบัติธรรม 

พวกเราทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม 
เหมือนไฟกำลังไหม้เรือน จงรีบดับเร็วพลัน
ให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายเมาวัฏสงสาร 
ทั้งโลกภายในคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบ 
ทั้งโลกนอกที่รวมลงเป็นสังขารโลก 
ให้ยกดาบเล่มคมเข้าสู้ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
พิจารณาติดต่ออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเถิด 
ความเบื่อหน่ายคลายเมาไม่ต้องประสงค์ 
ก็จะต้องได้รับแบบเย็นๆ และแยบคายด้วย 
จะเป็นสัมมาวิมุตติ และสัมมาญาณะถ่องแท้ ไม่ต้องสงสัยดอก

พระธรรมเหล่านี้ ไม่ล่วงไปไหน 
มีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันจิตในปัจจุบันธรรม 
ที่เธอทั้งหลายตั้งไว้ที่หน้าสติหน้าปัญญาอยู่ด้วยกัน 
กลมกลืนในขณะเดียวนั้นแหละ การอบรมจิตที่ถูกต้อง 

จิตที่ได้รับการอบรมที่ถูกต้องแล้วปัญญาย่อมเกิดขึ้น 
จะมองดูอะไรก็เป็น “นิยายนิกธรรม” ทั้งสิ้น 
ส่วนผู้ไม่ได้รับการอบรมจิตที่ถูกต้อง ปัญญาแท้จริงก็ไม่เกิด 
แม้ผู้นั้นกำลังจับพระไตรปิฎกอ่านอยู่ก็ไม่เป็นผล 
ยิ่งทำให้เกิดความลังเลสงสัยตลอดไป 
ส่วนผู้มีปัญญาอบรมมาด้วยจิตที่ถูกต้อง 
แม้จะไม่ต้องจับพระไตรปิฎก 
แต่ก็น้อมเอาสิ่งต่างๆ มาเป็นธรรม เป็นยอดพระไตรปิฎกได้ หลวงปู่มั่นแสดงธรรมในวันมาฆบูชา 

เครื่องประกอบความเพียร มีสติปัญญาเป็นสำคัญ 
อยู่ที่ไหนอย่าให้เผลอสติ ให้มีปัญญาเสมอ 
อย่าสะทกสะท้าน อย่าหวั่นไหว อย่ากลัวว่าจะไม่ได้ ไม่ถึง 
นอกไปจากกลัวจะเผลอสติ กลัวจะไม่มีปัญญา 
นี่แหละคือเครื่องมือขุดค้นธรรม เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอด 
ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือถอดถอนกิเลสทุกประเภทออกให้หมด 

บทความที่น่าสนใจ