สวดบทอธิฐานขออโหสิกรรม

By thaisarn.net
18/02/2016 499

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

สวดบทอธิฐานขออโหสิกรรม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจจะกัมมัง
ขะมันตุ เม
อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

"กรรมใด ๆไม่ว่าจะเป็น
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด
ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม
ขอให้เจ้ากรรม นายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ
ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า
อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย
แม้แต่กรรมใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ....
ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน

ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น
กลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า
เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์...
แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว
ตลอดจน.วงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า
พ้นจากความทุกข์ยากลำบาก เข็ญใจ
ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี
ขอให้มีความสุขสวัสดี มีชัย
เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย
จงเสื่อมสิ้นหายไป
นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม

ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ..... จงพลันสำเร็จ.....
จงพลันสำเร็จ เทอญ

นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ

บทความที่น่าสนใจ