ทำบุญ คืออะไร?

By thaisarn.net
18/02/2016 434

ทำบุญกับเด็กกำพร้า, คนพิการ และ คนแก่ ดีกว่า ทำบุญกับพระ ทำบุญกับ พระสงฆ์ เด็ก คนแก่ หมา แมว ก็ได้บุญหมดครับ

ทำบุญกับเด็กกำพร้า, คนพิการ และ คนแก่ ดีกว่า ทำบุญกับพระ ??

ทำบุญกับ พระสงฆ์ เด็ก คนแก่ หมา แมว ก็ได้บุญหมดครับ (ขออนุโมทนาบุญ)

คุณค่าที่แตกต่างของ ผู้รับบุญ คือ ศีล
ภิกษุณี ถือศีล 311
ภิกษุ ถือศีล 227
เณร ถือศีล 10
ฆราวาส ถือศีล 5 ศีล 8

ทำบุญกับผู้รับบุญที่มีศีลเยอะ ก็เหมือนการต่อตะเกียงให้สว่าง ให้ท่านได้ส่งเสริมบุญมากขึ้น เราก็จะเกาะกระแสบุญไปได้

ส่วนการที่ผู้รับบุญ จะถือศีล ได้ตามสมณะหรือไม่ ก็เป็นกรรมของแต่ละบุคคล การเป็นพระก็เหมือนการขับรถเฟอรารี่ เวลาได้บุญก็ได้เยอะ ได้เร็ว เวลาพลาดเกิดอุบัติเหตุ ก็รับผล รับกรรม มากกว่าคนหลายเท่านัก

พระพุทธ พระธรรม ไม่เคยเปลั่ยนตั้งแต่พุทธกาล พระสงฆ์ก็คือปุถุชนอาจมีเปลี่ยนตามกาลเวลา เช่น การใช้ facebook เพื่อสอนธรรมะ แต่ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งของ ยังคงยึดถือศีลเป็นหลัก มีผิดพลาดกันก็ มีปลงอาบัติ มีปริวาส

การทำบุญกับสงฆ์ ในลักษณะการทำบุญโดยไม่เจาะจง เช่นถวายสังฆทาน ก็จะได้บุญมากกว่าถวายเจาะจงเป็นบุคคล (เด๋วมีโอนที่คืน ขึ้นศาล ยุ่งยากครับ) การทำบุญให้สถานที่ หรือ สร้างวัด ก็เป็น วิหารทาน จะได้ต่อบุญให้ผู้อื่นได้

"ถ้าเห็นพระสงฆ์ทำตัวไม่อยู่ในศีล เราก็งดเฉพาะบุคคลไป ถึงเราทำบุญไปก็ไม่ได้ทำให้ตะเกียงสว่าง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ท่านขับเฟอรารี่เกิดอุบัติเหตุด้วยครับ"

ขออนุโมนาครับ

บทความที่น่าสนใจ